Preloader Preloader

Regulamin

O MNIE

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów i pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych Belle Allure Day SPA przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.
Regulamin strony internetowej

www.glamour.koszalin.com

Operatorem strony internetowej www.glamour.koszalin.com jest firma salon urody glamour z siedzibą w Koszalinie, ul. Nowowiejskiego 4a/3, 75-950, posiadająca NIP: 669 230 80 64, zwana w Regulaminie Właścicielem.

Postanowienia ogólne

Przeznaczenie strony: informowanie o nowościach, nadchodzących wydarzeniach, szkoleniach oraz konkursach, promocja salonu Glamour, pozyskiwanie nowych klijentów.
Użytkownik strony, zobowiązany jest do korzystania z niej w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 2 lub dopuszcza się działań opisanych w tym punkcie, Właściciel ma prawo podjąć działania prowadzące do naprawienia poniesionej z tym szkody.

Odpowiedzialność za treść

Właściciel odpowiada jedynie za treści własne, zamieszczone na stronie.
Informacje, które Właściciel zamieszcza na stronie, aktualizowane są na bieżąco. Każda z umieszczonych treści, sporządzana jest z wyjątkową starannością, jednak Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i kompletność strony. W celu zweryfikowania informacji, prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną (adresy mailowe oraz telefony kontaktowe, podane zostały w zakładce ?Kontakt?).
Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień, wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, jej uzupełniania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla Użytkownika i jego celów.
Na stronie internetowej www.glamour.koszalin.pl zostały zamieszczone linki do innych witryn internetowych. Właściciel nie ma żadnego wpływu na treści zamieszczone na innych stronach niż www.glamour.koszalin.pl. Za treści zamieszczone na innych stronach, odpowiada ich operator.
Właściciel strony www.glamour.koszalin.com, zwraca się z prośbą o bezzwłocznym poinformowaniu go, jeśli Użytkownik korzystając z linków umieszczonych na stronie www.glamour.koszalin.pl , trafi pod adresy, których treści wydają się wątpliwe.

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej www.glamour.koszalin.pl, jej treść i konstrukcja, chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, zastrzeżone są na rzecz Właściciela.
Zawartość strony internetowej (m.in. teksty, zdjęcia, filmy, dokumenty, pliki, grafiki) nie może być w żaden sposób kopiowana lub rozpowszechniana bez zgody Właściciela strony.
Ściąganie i kopiowanie wszystkich treści umieszczonych na stronie www.glamour.koszalin.pl , dozwolone jest tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
Naruszenie przez Użytkownika, któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów, skutkować będzie odpowiedzialnością prawną, określoną w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

Ochrona prywatności

Stronę internetową www.glamour.koszalin.pl , można odwiedzać bez konieczności ujawniana danych osobowych. Na stronie www.glamour.koszalin.pl , oferujemy Użytkownikom opcję Newsletter. Zapisując się do opcji Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych. Warunkiem otrzymywania bezpłatnego Newslettera jest wpisanie odpowiednich danych w formularzu. Podane dane zostaną automatycznie dodane do bazy mailingowej. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Użytkownik, który zapisał się do Newslettera, w każdej chwili ma prawo z niego zrezygnować.
Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. Z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania.
Właściciel nie ma prawa do udostępniania danych osobowych Użytkownika.
Na żądanie właściwego urzędu, Właściciel ma prawo ujawnić dane osobowe Użytkownika w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne.
Bazy danych, Właściciel zabezpieczył tak, aby dostęp do nich był ograniczony. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jego zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych Użytkownika, zawierają jedynie użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika, na którym umieszczono stronę www.glamour.koszalin.pl i można je odczytać przy ponownym połączeniu z komputerem Użytkownika. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapamiętywane przez przeglądarkę i przechowywane na Państwa komputerze, dzięki którym strona szybciej się ładuje, a Państwo mogą ją wygodniej przeglądać. Użytkownik w każdym czasie może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do komputera, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu, ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych informacji.

Postanowienia końcowe

Właściciel dołoży wszelkich starań, aby strona funkcjonowała prawidłowo, jednak nie udziela gwarancji, że strona będzie działać bez awarii i przerw.
W razie jakichkolwiek zastrzeżeń związanych z funkcjonowaniem strony, Użytkownik może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości drogą mailową lub poprzez kontakt telefoniczny (adresy mailowe oraz telefony kontaktowe podane zostały w zakładce ?Kontakt?).
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili. Wszystkie zmiany dotyczące regulaminu, będą na bieżąco aktualizowane.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zamknij Dowiedz się więcej

O nas Dla mediów

Regulamin Polityka prywatności

Glamour.Koszalin 2016. All rights reserved.

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w salonie urody Glamour

Klienci salonu urody Glamour są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu.
Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.
Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekującym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.
Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce.
Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych.
Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku. (instrukcja – poniżej) Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
Pracownicy salonu utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń. Zabrania się pracownikom noszenia biżuterii w postaci pierścionków, czy bransoletek w czasie pracy.
W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.
Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączeni od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.
Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia Klientów salonu.
Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.
Wykonanie zabiegu makijażu trwałego, przekucia uszu wymaga pisemnej zgody Klienta na wykonanie zabiegu.
Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (Klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, chorobach tarczycy, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych). Są to bardzo istotne informacje, szczególnie w przypadku kwalifikacji do zabiegów elektrostymulacji oraz z użyciem fal radiowych.
Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu Glamour z ewentualnych powikłań po przeprowadzonym zabiegu.
W przypadku wystąpienia powikłań, lub niepożądanych efektów po zabiegu Klient powinien osobiście przyjść do salonu w przeciągu 24h po wykonanym zabiegu.
Po wykonanych zabiegach z użyciem kwasów i wszelkiego typu złuszczaniach naskórka Klient powinien stosować wyłącznie kosmetyki skonsultowane, lub przepisane przez pracownika salonu oraz używać preparaty z wysokim filtrem chroniących przed ekspozycją słoneczną.
W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
Pracownik porządkuje stanowisko pracy po każdym przeprowadzonym zabiegu.
W pomieszczeniach zabiegowych salonu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
W salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia- Państwowy Zakład Higieny.

Instrukcja użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku

Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku są przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonych, zamkniętych pojemnikach.
Zabrania się używania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku do kolejnego zabiegu bez uprzedniej dezynfekcji i sterylizacji tych narzędzi.
Po każdym użyciu narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku poddawane są dezynfekcji i sterylizacji.
Bezpośrednio po użyciu, narzędzia są myte pod bieżącą wodą ze środkiem antybakteryjnym, następnie zostają umieszczone w autoklawie.
Pojemniki z narzędziami zalanymi środkiem dezynfekującym są szczelnie zamykane, znakowane.
Narzędzia poddawane są dezynfekcji środkiem dezynfekującym przez okres określony przez producenta stosowanego środka dezynfekującego.
Po dezynfekcji płynnej narzędzia są dokładnie płukane pod bieżącą wodą, osuszane, a następnie pakowane i zgrzewane w torebkach do sterylizacji po czym zostają umieszczane w autoklawie medycznym i poddawane sterylizacji w wysokiej temperaturze.